Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fingerstyle 2 7,5 högskolepoäng

Fingerstyle 2
Grundnivå, F0303G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt F0302G Fingerstyle 1


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten – ha utvecklade grundläggande kunskaper om fingerstylegitarrspel och den repertoar som representerar stilen.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten - ha utvecklade grundläggande färdigheteter att instudera och framföra genrerepresentativ repertoar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten - kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll
Praktiskt gitarrspel inom stilar som Blues, Country, Finger Picking, Rags, Celtic Music studeras i kursen.

Genomförande
Grupp och/eller enskilda lektioner

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Slutexamination sker i form av uppspelning av tidigare studerad repertoar.

Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH18
0003SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14