Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Europeisk konstmusik - kör 2 7,5 högskolepoäng

European Art Choir Music 2
Grundnivå, F0307G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov i sång och notläsning eller godkänd kurs Europeisk konstmusik - kör 1 (F0306G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs kunna  
   
•    visa på stor kunskap och förtrogenhet att stilmedvetet tolka och uppföra europeisk konstmusik.  
•    visa på god färdighet och kunskap i vokalt musicerande  
•    redogöra för de specifika sångtekniska och interpretatoriska krav som ställs på en sångare i vokalmusik från 1800- och 1900- talen.


Kursinnehåll
Musik från europa från 1800-talet fram till nutid med fokus på större klassiska körverk   
   
•    repertoarstudier  
•    publikt framförande samt  
•    inspelning för fonogram

Genomförande
Sammankomster med repetitioner sker vid 4-5 helger (fredag-lördag) samt nationell turné


Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Sammanfattande examination sker i samband med konsert.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV20
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV20