KURSPLAN

Kammarkör MMXX vår 7,5 högskolepoäng

Chamber Choire MMXX spring
Grundnivå, F0312G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt färdighetsprov i sång och notläsning.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Körsångaren ska efter kursen kunna visa på god kännedom om musik från olika tidsepoker med fokus på den västerländska musiken. Den studerande ska också kunna uppvisa kunskap och verbal förmåga i analys av musikaliska parametrar såsom artikulation, intonation, frasering samt kunskaper i partiturläsning.

Kursinnehåll
Kursen innehåller repertoar för kör a cappella samt kör med instrument/instrumentalensemble
Genomförande
Repetitioner ges vid ett tillfälle per vecka. Konserter äger rum vid andra tider.

Examination
Examination sker fortlöpande genom deltagande vid repetitioner samt deltagande vid konserter.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur (bestående av notmaterial och fonogram) och repertoar bestäms vid kursstart i samråd med kursdeltagare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisning, hel kursU G#7.50ObligatoriskV20