KURSPLAN

Pianostämning 7,5 högskolepoäng

Piano Tuning
Grundnivå, F0313G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
- ha kännedom om instrumentets uppbyggnad och olika konstruktionsmodeller genom historien.
- ha grundläggande kunskaper om stämning och justering av temperatur.


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- sätta liksvävande temperatur för pianon och flyglar.
- justera och anpassa temperatur.
- använda stämverktyg med god teknik.
- utföra enklare mekaniska justeringar och reparationer som byte av strängar, justering av pedalverk och mekanik.

 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
- kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll

Kursen innehåller handledda och självständiga övningar i pianostämning och pianomekanik med teoretiska och praktiska genomgångar.


Genomförande

Kursen genomförs enskilt och i grupp.


Examination

Praktiska och muntliga laborationsredogörelser av momenten pianostämning och pianomekanik. För godkänt krävs att alla laborationer redovisats med godkänt resultat.


Examinator
Sture Kuusisalo

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001PianostämningU G#5.50ObligatoriskV20
0002PianomekanikU G#2.00ObligatoriskV20