Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Musikalisk profil - Klassisk musiker 4 15 högskolepoäng

Musical Profile - Classical Musician 4
Grundnivå, F0320G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Musikalisk profil - Klassisk musiker 3 (F0319G eller F0264G) och Det musikaliska hantverket - Klassisk musiker 3 (F0263G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa god kunskap i och förståelse av musikaliska, tekniska och metodiska aspekter på det egna övandet och den egna musikaliska praktiken
 • uppvisa god kunskap om och förståelse av de villkor och krav som är förknippade med ensemblespel i olika instrumentkonstellationer
 • uppvisa god kunskap och förståelse av sceniska gestaltningsaspekter av musikframföranden

Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • uppvisa god färdighet i instudering av tilldelad repertoar
 • uppvisa god förmåga att genomföra förelagda konstnärliga uppgifter individuellt och i grupp
 • uppvisa god förmåga att framföra musik med ett medvetet sceniskt uttryck  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten 
 • kunna medvetet reflektera över den egna utvecklingen av sina instrumentala färdigheter
 • uppvisa ett reflekterande och medvetet förhållningsätt till sitt lärande  

Kursinnehåll
Kursen innehåller 
 • instrument eller sång, individuellt och i grupp
 • ensemblespel -, vokalt och/eller instrumentalt
 • scenisk gestaltning  

Genomförande
 •    enskild- och gruppundervisning, handledning och ensemblerepetitioner  

Examination
Examination sker genom konserter och/eller terminsuppspelningar 
För att bli godkänd i kursen ska studenten 
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen  

Examinator
Petter Sundkvist

Övergångsbestämmelser
Kursen F0320G motsvarar kursen F0266G

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Allt musikaliskt material/sceniska uppgifter som används är individuellt anpassat och presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Instrument/sång och scenisk gestaltningU G#11.00ObligatoriskH20
0002Ensemblespel instrumentalt/vokaltU G#4.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14