KURSPLAN

Kammarkör MMXXI vår 7,5 högskolepoäng

Chamber Choir MMXXI Spring
Grundnivå, F0324G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt färdighetsprov i sång och notläsning


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Körsångaren ska efter kursen kunna visa på god kännedom om musik från olika tidsepoker med fokus på den västerländska musiken. Den studerande ska också kunna uppvisa kunskap och analys av musikaliska parametrar såsom artikulation, intonation, frasering samt kunskaper i partiturläsning. 


Kursinnehåll
Kursen innehåller repertoar för kör a cappella samt kör med instrument/instrumentalensemble.    

Genomförande
Repetitioner ges vid ett tillfälle per vecka. Konserter äger rum under veckoslut.  

Examination
Examination sker fortlöpande genom deltagande vid repetitioner samt deltagande vid konserter.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram samt repertoar meddelas innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisning, hel kursU G#7.50ObligatoriskV21