KURSPLAN

Vokalensemble - Scenisk musik 2 7,5 högskolepoäng

Vocal Ensemble - Music for the Stage 2
Grundnivå, F0326G
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov i sång och notläsning eller godkänd kurs Vokalensemble - Scenisk musik 1 (F0325G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomförd kurs kunna 
  
•    visa på kunskap och förtrogenhet att stilmedvetet tolka och uppföra europeisk konstmusik. 
•    visa på färdighet och kunskap i vokalt musicerande 
•    redogöra för de specifika sångtekniska och interpretatoriska krav som ställs på en sångare i vokalmusik från 1900- talet.

Kursinnehåll
Musik från europa under 1900-talet och fram till nutid med fokus på större klassiska körverk  
  
•    repertoarstudier 
•    publikt framförande samt 
•    inspelning för fonogram

Genomförande
Sammankomster med repetitioner sker vid 4-5 helger (fredag-lördag) samt nationell turné

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter. Sammanfattande examination sker i samband med konsert.

Examinator
Erik Westberg

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram samt repertoar meddelas innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskV21
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskV21