Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Planeringsmetoder

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, F7001B
Kursen ger grundläggande kunskaper om olika kvalitativa & kvantitativa metoder som används i planeringsprocessen; värderingsmetoder, prognoser, SWOT, framtidsscenarier, backcasting, strategiska miljöbedömningar, multikriterieanalys, samverkansmetoder

Kursens mål är att ge studenten –färdighet och förmåga att använda processer som används i design och hantering av planeringspolicyer för byggda miljöer, samt verktyg och metoder som vanligtvis används, inklusive dess tillhörande terminologi. Särskilt fokus är på upprättandet av mål, alternativ, planeringsscenarier och indikatorer.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Kevin Lau

Kevin Lau, Universitetslektor

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491492