KURSPLAN

Urbanmorfologi 7,5 Högskolepoäng

Urban Morphology
Avancerad nivå, F7003B
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2017-02-10

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kunskaper om urban design.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

I den här kursen lär sig studenten att förstå och diskutera och tillämpa teorier för stadsform, bebyggelsemönster, stadsplanering och stadsutveckling nationellt och internationellt.

Kunskap om

·      Urval av teorier för stadsform, stadsplanering, stadsutveckling och urban design

·      Urbanmorfologiska teorier överförda i fysisk stadsform

 Förståelse av

·      Ett bredare urval av urbanmorfologiska teorier

 Färdighet och förmåga att

·       Visa kunskap om och analysera teorier om urbanmorfologi och urban design

·       Analysera byggd miljö och översätta urbanmorfologiska teorier till design av stadsutvecklingsprojekt

·       Kommunicera stadsutvecklingsprojekt muntligt, genom text och illustrationer på ett professionellt sätt


Kursinnehåll

Metoder för att analysera urban form. Teorier om urbanmorfologi och urban design avseende historiska, sociala och ekonomiska dimensioner i stadsbyggnad- och stadsutveckling.


Genomförande

Föreläsningar, seminarier och projektuppgifter, individuella och i grupp.


Examination

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande på seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgifter.


Examinator
Jennie Sjöholm

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abarkan, A. (2009) The study of urban form in Sweden, Urban Morphology 13:2, 121-127
Carmona. M., Tiesdell, S., Heath. T., and Oc. T, (2010) Public Places – Urban Spaces, The Dimensions of Urban Design (Second Edition), Oxford, Architectural Press, Part II: 77-268
Lefebvre, H. (1991) Social space, from the production of space, Wiley-Blackwell
Moudon, A. (1997) Urban morphology as an emerging interdisciplinary field, Urban Morphology 97:1, 3-10
Sennett, R. (2003) The Fall of Public Man, Penguin
Whitehand, J.W.R. (2001) “The physical form of cities: a historico-geographical approach”, in Paddison, R. (ed.) Handbook of urban studies, Sage, London

Ytterligare litteratur kan tillkomma

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektuppgifter6.0G U 3 4 5
0002Seminarier1.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.