Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Urbanmorfologi 7,5 högskolepoäng

Urban Morphology
Avancerad nivå, F7003B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kunskaper motsvarande kurs F0002B Urban design. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursen ger grundkunskaper om teorier för stadsform, bebyggelsemönster, stadsplanering och stadsutveckling nationellt och internationellt. 

Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
· Beskriva urbanmorfologiska teorier för stadsform, stadsplanering, stadsutveckling och urban design. 

Färdighet och förmåga
· Analysera en stadsmiljö genom ett urval av urbanmorfologiska teorier. 
· Presentera stadsmiljöanalysen muntligt, samt genom text och illustrationer. 
· Sammanfatta urbanmorfologiska teorier i en litteraturöversikt. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
· Reflektera över och förklara hur stadsutveckling sker ur ett urbanmorfologiskt perspektiv.  

Kursinnehåll
Kursen behandlar urbanmorfologiska teorier avseende historiska, sociala och ekonomiska dimensioner i stadsbyggnad- och stadsutveckling.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, projektarbete, och handledningstillfällen. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen mål examineras genom seminarier och en projektuppgift. För att bli godkänd på seminarierna (U/G) krävs aktivt deltagande samt godkänd skriftlig litteraturuppgift. För att bli godkänd på projektarbetet krävs aktivt deltagande, samt godkänd muntlig, skriftlig, och illustrerad redovisning och bedöms med graderad betygsskala.

Examinator
Jennie Sjöholm

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Abarkan, A. (2009) ‘The study of urban form in Sweden’, URBAN MORPHOLOGY, p. 121. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN258095192&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Alexander, Christopher, Ishikawa, Sara, Silverstein, Murray, Jacobson, Max, King, Ingrid F. & Angel, Shlomo (1977). A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press.
Dovey, Kim (2007). Framing places [Elektronisk resurs]: mediating power in built form. 2. ed. London: Routledge.
Ersland, G. A. (2010) ‘Plot longevity and urban land tenure: a Norwegian case study’, URBAN MORPHOLOGY, p. 21. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN267957731&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Gospodini, A. (2004) ‘Urban Morphology and Place Identity in European Cities: Built Heritage and Innovative Design’, JOURNAL OF URBAN DESIGN, p. 225. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN151908779&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Jones, P. et al. (2017) ‘Urban landscapes and the atmosphere of place: Exploring subjective experience in the study of urban form’, Urban Morphology, 21(1), pp. 29–40. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-85027290839&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Larkham, P. J. and Morton, N. (2011) ‘Drawing lines on maps: morphological regions and planning practices’, URBAN MORPHOLOGY, p. 133. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN311662374&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Fainstein, Susan S. (2010). The just city [Elektronisk resurs]. Ithaca: Cornell University Press.
Kropf, K. (2009) ‘Aspects of urban form’, URBAN MORPHOLOGY, p. 105. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN258095180&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Kropf, K., & Malfroy, S. (2013). What is urban morphology supposed to be about. Specialization and the growth of a discipline. Urban Morphology, 17(2), 128-131.
Marshall, Stephen (2005). Streets & Patterns: The Structure of Urban Geometry [Elektronisk resurs]. Taylor & Francis Group / Books
Moudon, A. V. (no date) ‘Urban morphology as an emerging interdisciplinary field’, Urban Morphology, 1(1), pp. 3–10. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-0031411397&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Oliveira, V., Monteiro, C. and Partanen, J. (2015) ‘A comparative study of urban form’, URBAN MORPHOLOGY, p. 73. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN368557041&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Sevtsuk, A., Kalvo, R. and Ekmekci, O. (no date) ‘Pedestrian accessibility in grid layouts: The role of block, plot and street dimensions’, Urban Morphology, 20(2), pp. 89–106. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edselc&AN=edselc.2-52.0-84987897239&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).
Whitehand, J. W. R. (2009) ‘The structure of urban landscapes: strengthening research and practice’, URBAN MORPHOLOGY, p. 5. Available at: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbl&AN=RN247736220&lang=sv&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 October 2021).

Reference literature
Carmona, Matthew (2021). Public places urban spaces: the dimensions of urban design. Third edition. New York: Routledge.
Hebbert, Michael (2016). “Figure-ground: history and practice of a planning technique”. Town Planning Review, 87, 705-728.
Kropf, Karl (2017). The handbook of Urban Morphology [Elektronisk resurs].
Oliveira, Vítor (2016). Urban morphology [Elektronisk resurs] an introduction to the study of the physical form of cities. Cham: Springer International Publishing.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektuppgifterG U 3 4 56.00ObligatoriskH07
0002SeminarierU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-11-02