Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Klimat, landskap och bebyggelse 7,5 högskolepoäng

Climate, landscape and build-up areas
Avancerad nivå, F7006B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur
Ingår i huvudområde
Arkitektur

Behörighet

C7002B Hållbar stadsutveckling eller motsvarande kurs. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska B/6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter godkänd kurs ska studenten kunna: 

Kunskap och förståelse
• Beskriva vilken påverkan landskap, bebyggelse och byggnader har på lokalklimatet. 
• Förklara vilken påverkan mänsklig aktivitet har på lokala klimatförhållanden. 
• Förklara lokala klimataspekter, så som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration etc. 

Färdighet och förmåga
• Bedöm möjligheter och utmaningar med lokal klimatanpassning av bebyggelse och byggnader. 
• Värdera och tolka grundläggande kunskap om landskapets, bebyggelsens och byggnaders påverkan på lokalklimatet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Tillämpa kunskap om lokalklimatet vid utformning av landskap, urban design


Kursinnehåll
Kursen fokuserar på förståelse för lokala klimatförhållanden, så som topografi, solinstrålning, kalluftrörelser, lokala vindar, skuggning, reflektion, avledning, infiltration etc. Kursen utforskar möjligheter att förbättra de lokala klimatförhållandena för landskap, bebyggelse och byggnader. Detta inkluderar ett fokus på anpassningsmöjligheter och resiliens vid ändrat lokalklimat och vid klimatförändringar.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och projektarbete. Föreläsningar och seminarier visar olika metoder som finns att tillgå i planeringsprocessen. Fokus är på förståelse av terminologi som används i planeringsverktygen, vilken roll olika verktyg har och vilka sammanhang de är lämpliga för i planeringssystemet. Föreläsningarna utforskar även olika skalor för planeringspolicyer. Genom grupparbete kommer studenten att använda kunskap om hantering och värdering av utvecklingsförslag och scenarier i planeringsprocessen. Detta inkluderar övning i att skriva forskningsrapporter och att visuellt och muntligt förklara sitt arbete.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras genom hemskrivning, seminarier och inlämningsuppgift). För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande vid seminarierna samt godkänd hemexamination och inlämningsuppgift. Seminarierna examineras genom betyg G/U. Betygsskalan för hemskrivning och inlämningsuppgift är G/U 3 4 5.

Examinator
Kevin Lau

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Habitat, U. N. (2011). Cities and Climate Change—Global Report on Human Settlements. London: Earthscan.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001HemskrivningG U 3 4 53.50ObligatoriskH12
0002SeminariumU G#1.00ObligatoriskH12
0003InlämningsuppgiftG U 3 4 53.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Lars Bernspång 2012-03-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-01-11