Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Solens fysik 7,5 Högskolepoäng

Solar Physics
Avancerad nivå, F7006R
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Fysik 2 (F0005T), Elektromagnetisk fältteori (F0007T), Flervariabelanalys och datorverktyg (M0032M) eller motsvarande .


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avklarad kurs känna till grunderna i solfysik, inblick i aktuell solforskning och fördjupade kunskaper inom ett valt specialområde.

Studenterna ska kunna redogöra   för den allmänna strukturen av solen och de fysiska principerna bakom detta. Studenterna ska ha kunskap om olika former av solens aktivitet deras sammanhang och typiska perioder. Detta visas i förmågan att beskriva och diskutera olika processerna i solens aktiviteter.

Studenterna ska kunna beskriva olika sätt att observera solen och förstå skillnaderna för olika observations mål.

Studenten ska vara medveten om skillnaderna mellan observationer och fakta som baseras på teoretiska antaganden och modeller.


Kursinnehåll

Solen och dess aktivitet. Grunderna i solfysik. Den lugna solen, solens inre och uppbyggnad. Den aktiva solen, helioseismologi, solexplosioner, aktiva områden. Solcykeln, den heta solkoronan och solvinden. Heliosfären.


Genomförande

Kursen består av klassiska föreläsningar. Parallellt kommer studenterna att arbeta med ett projekt om solens fysik. Beroende på omständigheterna kan en alternativ form av kursen krävas. Gästlärare från forskargrupper.


Examination

Examinationen sker genom en muntlig eller skriftlig tentamen, skriftlig redovisning, presentation av projektet och evt. andra inlämningsuppgifter.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.
Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.


Examinator
Mathias Milz

Övergångsbestämmelser
Kursen F7006R motsvarar kursen RYM025

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Michael Stix,
The Sun
2nd Edition,
ISBN 978-3-540-207410-2

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Projekt3.0U G#
0006Skriftlig eller muntlig tentamen4.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15