KURSPLAN

Atom- och molekylfysik 7,5 Högskolepoäng

Atomic and Molecular Physics
Avancerad nivå, F7008T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Höst 2020 Lp 1
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Grundläggande Kvantmekanikkurs från fysik eller kemikurser, t ex MTF131/F0018T Kvantmekanik och statisktisk fysik eller K0010K Fysikalisk kemi.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursen utgör en grund för vidare fördjupade studier inom tillämpad kvantfysik och angränsande ämnesområden. Efter genomgången kurs ska studenten: - skapa sig förmåga att se samband mellan fysikaliska egenskaper hos enskilda atomer/molekyler och deras karakterisering med spektroskopiska verktyg - lära sig moderna spektroskopiska metoder och deras tillämpningar - kunna föreslå användbarhet av olika spektroskopiska metoder för analys av ämne.

Kursinnehåll
Grundläggande koncept och modeller för kvantitativ beskrivning av fysikaliska egenskaper hos atomer och molekyler samt deras uppbyggnad och växelverkan med elektriska och magnetiska fält. Spektroskopiska metoder och deras kvantmekaniska motsvarigheter. Energi spektren av atomer och molekyler, \"hyperfine\" struktur av spektren, periodisk tabel av elementer m.m. Analys av moderna spektoskopiska metoder (Infra-Röd, Raman, Kärn Magnetisk Resonans (NMR) Fluorescence, Röntgen Emission, osv.), översikt av deras användbarhet inom forskning, industri och medicin.

Genomförande
Lektionsundervisning, laborationer samt en seminarieuppgift som utförs gruppvis.

Examination
Hemuppgifter samt genomförda och godkända laborationer och seminarieuppgifter. Seminarieuppgiften redivisas muntligt vid ett seminarium. Alternativa examinationsformer kan förekomma.

Examinator
Alexander Soldatov

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Atkins, P. & Friedman R.; Molecular Quantum Mechanics, ISBN 0-19-92 Oxford University Press
Föreläsningsanteckningar och individuellt anpassade referenser.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration1.56 U G VG 3 4 5
0003Seminarieuppgift1.56 U G VG 3 4 5
0004Hemuppgifter4.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.