Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Klimatfysik 7,5 Högskolepoäng

Climate Physics
Avancerad nivå, F7011R
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundkurser i matematik exempelvis M0029M, M0030M, M0031M och M0032M, och fysik exempelvis F0004T, F0005T, F0006T och F0007T eller motsvarande. Kurser i Kontinuumsmekanik F0030T, Mekanik II F0008T och Atmosfärfysik F7004R eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Många rymdinstrument används för att observera jordens atmosfär och klimatsystemet. Efter kursen ska studenterna förstå de grundläggande fysikaliska principer som driver jordens klimat. Studenten ska kunna beskriva hur olika komponenter i klimatsystemet reagerar på förändringar och hur klimatsystemet reagerar på förändringar i dessa komponenter. Efter kursen ska studenten veta hur klimatprocesser kan beskrivas och hur de kan användas i klimatmodeller.

Studenterna ska kunna beskriva och analysera olika parametrar i klimatsystemet, deras variation och känslighet. Han/hon ska kunna hantera klimatdata, visualisera dem och tillämpa olika metoder för analys.

Studenterna skall kunna diskutera parametrar och data som rör klimat processer och korrelationen mellan olika parametrar. De ska kunna presentera sina analyser och resultat inom ramen för de givna uppgifter.


Kursinnehåll

Komponenter i klimatsystemet, strålningsbalans, atmosfärens dynamik och termodynamik, energetiken, utbytes processer, klimatvariationer, modellering av klimatsystemet, observation av klimatet, klimatförändringar.


Genomförande

Kursen består av klassiska föreläsningar, kombinerat med hemuppgifter för studenterna. Parallellt kommer studenterna att arbeta med en klimatmodell och göra sitt eget projekt om klimat sensitivitet. Beroende på omständigheterna kan kursen behöva ges i annan form. Gästlärare från forskargrupper. Aktuella ämnen och resultat inom klimatforskningen diskuteras.


Examination

Kursbetyget baseras på en skriftlig eller muntlig tentamen i slutet av kursen. Dessutom kommer studentens hemuppgifter och skriftlig och muntlig presentation av deras projekt att utvärderas. Alternativa metoder för examination kan användas.Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.


Examinator
Mathias Milz

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Principles of planetary climate, Pierrehumbert

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Projekt2.0U G#
0005Inlämningsuppgifter1.5U G#
0006Skriftilg eller muntlig tentamen4.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Kursplanen är fastställd av Institutionen för rymdvetenskap 2010-03-01

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-06-15