KURSPLAN

Klimat, projektkurs 7,5 Högskolepoäng

Climate, Project Course
Avancerad nivå, F7012B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2013-02-07

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-13

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Arkitektur
Ämnesgrupp (SCB)
Arkitektur

Behörighet

Kursen F7009B Klimatförhållanden eller motsvarande grundläggande kunskap om klimatförhållanden samt kursen F7006B Klimat, landskap och bebyggelse eller motsvarande kunskap om relationen klimat och bebyggelse samt kursen F7011B Klimat och människan eller motsvarande kunskap om relationen mellan människa och klimat.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap om:
• Byggnadsformers förhållanden till olika klimataspekter.
• Stadsformers förhållanden till olika klimataspekter.
• Resiliens – förmåga att möta förändringar i klimatförhållanden.
• Förmåga att tillämpa kunskap om livet inom- och utomhus i olika klimatförhållanden.
• Datorstöd för beräkning/simulering av klimatförhållanden och utformning av stads respektive byggnadsformer.
• Förmåga att tillämpa kunskap om människors utomhus- och inomhusmiljöer i olika klimatförhållanden.
• Förmåga att i projektarbete inom stadsbyggande respektive husbyggande visa på exempel att möta människors behov och önskemål i förhållande till klimatförändringar.

.


Kursinnehåll
Ljus – mörker
Sol – skugga
Ljus – mörker
Sol – skugga
Vind – lä
Snö – regn
Datorstöd
Stadsformer
Byggnadsformer
Anpassning till plats och lokalklimat

Genomförande
Föreläsningar
Individuell delprojektuppgift
Gruppuppgift
Seminarium om vetenskaplig litteratur inom området

Examination
Hemskrivning utifrån vetenskaplig litteratur
Seminarium med diskussion om den vetenskapliga kurslitteraturen
Inlämningsuppgift; Förslag på hur utomhus- och inomhusmiljöer kan utformas för att tillfredsställa människors medicinska, fysiologiska, sociala krav och upplevelsemässiga önskningar.

Examinator
Kristina Nilsson

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Creswell. J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications.

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

DeKay, M., & Brown, G. Z. (2013). Sun, wind, and light: Architectural design strategies. John Wiley & Sons.

Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2013). Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals. SAGE Publications, Incorporated.

Shank, G. D. (2002). Qualitative research: A personal skills approach. Prentice Hall.

Ward, K. (2014). Researching the city. Sage.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift - grupp7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.