Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Datorbaserad stadsplanering & byggnadsdesign

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, F7015B
Syftet är att introducera studenterna i en rad olika avancerade digitala program för stadsplanering och byggnadsutformning. Studenterna kommer att lära sig mjukvara och relaterade forskningsmetoder som ska användas både i analys- och designfaserna.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2018