Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Detaljplanering

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, F7016B
Kursen ger kunskaper om hur en komplicerad detaljplan med tillhörande dokument ska utformas samt om detaljplaneprocessens alla moment.

Kursens mål är att ge studenten färdighet och förmåga att upprätta en komplicerad detaljplan med tillhörande delar enligt gällande lagstiftning. Formell detaljplan med bestämmelser, illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt samrådsredogörelse.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Glenn Berggård

Glenn Berggård, Universitetslektor, Avdelningschef

Organisation: Arkitektur, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491711