Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Fotokemi för jordens och planeters atmosfärer 7,5 högskolepoäng

Photochemistry of Earth and Planetary Atmospheres
Avancerad nivå, F7016R
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymd- och atmosfärsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande fysik motsvarande 22,5 hp, till exempel F0004T - Fysik 1, F0005T - Fysik 2, F0006T- Fysik 3, samt kunskap i atmosfärsfysik motsvarande till exempel F7004R - Atmosfärsfysik. Grundläggande programmeringsfärdigheter (t.ex. D0017E - Introduktion till programmering för ingenjörer), funktioner för flera variabler och datorverktyg (t.ex. M0032M - Flervariabelanalys och datorverktyg), grundläggande kunskaper i kemi (t.ex. K0016K - Kemiska principer) är av fördel. Goda färdigheter i engelska motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
  Efter avslutad kurs ska eleverna kunna:
 •  Formulera de grundläggande principerna för den kemiska sammansättningen av planetariska atmosfärer
 • Beskriv och förklara de huvudsakliga fotokemiska cyklerna som styr den nuvarande sammansättningen av planetatmosfärer
 • Beskriv effekterna av solstrålning och andra energikällor i planetatmosfärer
 • Utvärdera stabiliteten hos planetariska atmosfärer mot flykt
 • Förklara kinetiska reaktionerna i planetatmosfärer
 • Förstå människors påverkan på atmosfäriska förändringar
 • Tillämpa och förstå grundläggande atmosfäriska fotokemiska modeller och tolka 

Kursinnehåll
 • Sammansättning av planetariska atmosfärer
 • Stabilitet i planetariska atmosfärer mot flykt
 • Solstrålning och andra energikällor
 • Interaktion mellan solstrålning och atmosfären
 • Kemisk kinetik
 • Atmosfärer av stenplaneter och satelliter
 • Atmosfärer från Gian-planeter
 • Exoplaneter
 • Livet och atmosfären 

Genomförande
Kursen består av klassiska föreläsningar i kombination med läxaproblem för studenterna. Lösningar av läxaproblem diskuteras i lektioner. peer-undervisning används. Alternativa sätt att undervisa (t.ex. läskurs) kan tillämpas när antalet inskrivna studenter är <5.

Examination
Kursbetyget bestäms av en skriftlig eller muntlig tentamen i slutet av kursen. Dessutom utvärderas studentens läxuppgifter och den skriftliga och muntliga presentationen av sitt kursprojekt. Det kan finnas alternativa undersökningsmetoder, om det är lämpligt. Slutbetyget beaktar alla delar av examinationen och bestäms när alla obligatoriska moment är uppfyllda.


Examinator
Javier Martin-Torres

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
William B. DeMore, Yuk L. Yung,
"Photochemistry of Planetary Atmospheres",
Oxford University Press,
ISBN: 9780195105018

Imke de Pater and Jack J Lissauer,
"Planetary Sciences",
Cambridge University Press,
ISBN 0 521 48219 4

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig eller muntlig tentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskH20
0002InlämningsuppgifterU G#1.50ObligatoriskH20
0003ProjektarbeteU G#1.00ObligatoriskH20

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-02-21