Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strömningsmaskiner 7,5 Högskolepoäng

Water turbine
Avancerad nivå, F7017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

M0013M Matematik M, F7016T Strömningsmekanik, F0031T Hydromekanik eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska eleverna kunna:
- de olika typer av turbiner och deras användningsområden
- strömningsteknisk dimensionering av de olika komponenterna i en vattenturbin.
- tillämpa och diskutera skallagar
- identifiera huvudförlusterna i en hydraulisk turbin.

Kursinnehåll
- Turbins parameter: fallhöjd, effekt
- Olika typer av turbiner och användningsområden: Francis, Pelton, …
- Turbin design: spiral, ledskovlar, stagskenor, löphjul skovlar, sugrör
- Cavitation
- Strömningsinducerad vibration
- Från modell till prototyp: skal lager
- Välja ut turbiner
Projekt: välja ut och designa turbiner för en kraftstation
Laboration 1: verkningsgrad och förlustmätningar på fullskalig turbin (Porjus)
Laboration 2: universell karakteristik av Pelton och Francis modell

Genomförande
Undervisningen utgörs av lektioner, laboration, projekt och visningar

Examination
Tentamen: 40 % Laboration: 30 % Projekt: 30 %

Examinator
Michel Cervantes

Övergångsbestämmelser
Kursen F7017T motsvarar kursen MTM168

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hydraulic Machines: Turbines and Pumps, Grigori Krivchenko
Hydraulic Design of Hydraulic Machinery, International Editorial Committee

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen3.1G U 3 4 5
0002Laboration2.2G U 3 4 5
0003Projekt2.2G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.