Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Strömningsmaskiner 7,5 högskolepoäng

Water turbine
Avancerad nivå, F7017T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

M0013M Matematik M, F7016T Strömningsmekanik, F0031T Hydromekanik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten
  •  Beskriva och förklara de viktigaste hydrauliska turbinerna (Pelton, Francis, Kaplan), deras komponenter och metod för att karakterisera dem
  • Beskriva och förklara de viktigaste strömningsflödesfenomen som förekommer i hydrauliska turbiner samt skallagar.
  • Bestämma och analysera verkningsgrad karta för en hydraulisk turbin.
  • Tillämpa metoder och analysera resultat för att bestämma och utforma flödespassagen för en hydraulisk turbin (Francis, Kaplan): spiral, fördelare, löphjul, sugrör
  • Utveckla samarbetsförmåga med andra personer i ett projekt och laborativ miljö
  • Kommunicera resultat av beräkning och experiment och presentera erhållna resultat i skriftlig och muntlig form

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande metoder för att designa hydraulisk turbin av typ Francis och Kaplan. I kursen använder studenterna datorverktyget Matlab för att dimensionera och representera turbin komponenter och verkningsgradkarta.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, laboration och eventuell visningar. Laboration är ett obligatoriskt moment.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg krävs godkända projekt och laborationer. Tentamen: 40 % Laboration: 30 % Projekt: 30 %.

Övergångsbestämmelser
Kursen F7017T motsvarar kursen MTM168.

Examinator
Michel Cervantes

Övergångsbestämmelser
Kursen F7017T motsvarar kursen MTM168

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Literature C: R. Hothersa, Hydrodynamic design guide for small Francis and propeller turbine,
Literature D: ESHA, Guide on How to Develop a Small Hydropower Plant

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationG U 3 4 52.20ObligatoriskH07
0003ProjektG U 3 4 52.20ObligatoriskH07
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 53.10ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17