KURSPLAN

Strömningsmekanikens beräkningsmetoder 7,5 Högskolepoäng

Computational fluid dynamics
Avancerad nivå, F7018T
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28 att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2018-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik
Ingår i huvudområde
Maskinteknik

Behörighet

Strömningsmekanik F7016T. Vektor analys som i M0032M Funktioner av flera variabler och datorverktyg.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Huvudmålen i kursen: Att ge förtrogenhet med approximativa analytiska metoder samt numeriska metoder för lösning av problem inom strömningsmekaniken.

Kursinnehåll
Gränsskiktsteori: Allmän matematisk beskrivning av gränsskikt. Tillämpning på inkompressibel laminär gränsskiktströmning. Blasius, Falkner-Skan, Gränsskikt för cylindriska kroppar. Momentum integral metoder, separation. Finita differens metoder.
Turbulent gränsskiktsströmning.
Finita volymmetoden : Diffusion och konvektion. Stora ekvationssystem. Navier-Stokes ekvationer, tryck-hastighetskoppling, CFX. Turbulensmodellering, k-epsilon turbulensmodellen.

Genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och laborationer.

Examination
Godkända inlämningsuppgifter samt skriftlig tentamen.

Examinator
Hans Åkerstedt

Övergångsbestämmelser
Kursen F7018T motsvarar kursen MTM169

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bush A.W.: Perturbation methods for engineers and scientists, CRC
Ferziger J. H. & Peric M. Computational Methods for Fluid Dynamics, Springer

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Tentamen2.5TG G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgifter5.0TG G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.