Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Multifysik, simulering och beräkning 7,5 högskolepoäng

Multiphysics, simulation and computation
Avancerad nivå, F7024T
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 4 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

Fysik 1-3, F0004T-F0006T. Kontinuumsmekanik F0030T eller Hydromekanik F0031T. Vektoranalys som i M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg eller i Matematik M M0013M.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Vid slutet av denna kurs skall studenten känna till och ha grundläggande kunskaper om:
- Finita elementmetoden FEM
- Hur man formulerar matematiska modeller för beskrivning av fysikaliska och tekniska problem på en form som är lämplig för finita element metoden.
- Användning av simuleringsverktyget Comsol Multiphysics för att lösa problem i vilken flera discipliner inom fysik och teknik området kopplas ihop.
-Orientering om hur simuleringsverktyget används inom aktuella forskningsområden inom universitet och industri.

Kursinnehåll
- Finita element metoden - Introduktion till Comsol Multiphysics - Matematisk modellering av fysikaliska och tekniska förlopp

Genomförande
Undervisningen består av lektioner och datorlaborationer.

Examination
Kursen examineras genom inlämning av hemuppgifter och simuleringsuppgifter.

Examinator
Hans Åkerstedt

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium och övrigt material finns på Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskV08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-12-17

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2021-01-15