Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Viskös strömning 7,5 Högskolepoäng

Viscous Flow
Avancerad nivå, F7026T
Version
Kursplan gäller: Höst 2009 Lp 1 - Höst 2009 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet


Mål/Förväntat studieresultat
När du är godkänd på kursen ska du:
• Mästra ekvationerna inom strömningsmekaniken.
• Veta hur man approximerar dessa ekvationer för ett antal fall inom strömningsmekaniken.
• Klara av att bryta ner komplexa problem i enklare som är lösbara med analytiska verktyg och sedan dra slutsatser om det mer komplexa problemen genom att analysera resultaten från de enkla fallen.

Kursinnehåll
Egenskaper hos fluider. Kinematik. Kontinuitet och rörelsemängsekvationerna. Flöde av en viskös fluid vid låga Reynolds tal. Effekt av viskositet vid höga Reynolds tal. Rotationsfri strömning. Test fall.

Genomförande
Du blir tilldelad avsnitt i boken och problem relaterade till dessa. Du presenterar sedan avsnitten och lösningar till problemen för läraren och de andra studenterna vid ett antal tillfällen. Dessutom blir du tilldelad ett eller flera verkliga fall som du ska relatera till under dina presentationer. Undantagsvis hålls föreläsningar för att introducera teori eller metodik.

Examination
Sker vid varje presentation.

Examinator
Staffan Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2009 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
An Introduction to Fluid Dynamics, GK Batchelor

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Presentationer7.5U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 071217 att gälla från hösten 2008.

Reviderad
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 071217 att gälla från hösten 2008.