KURSPLAN

Tillämpad strömningsmekanik 7,5 Högskolepoäng

Applied fluid mechanics
Avancerad nivå, F7027T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-02-23

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Strömningslära
Ämnesgrupp (SCB)
Teknisk fysik

Behörighet

Kurser inom strömningslära, F7015T och F7018T, eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall efter avslutad kurs:
*ha kunskap om vad de ska ifrågasätta vid en CFD-simulering

*kunna applicera metoder för att göra en strömningsmekanisk simulering trovärdig
*ha ökad kunskap om komplexa strömningsfall.


Kursinnehåll

Kursen avhandlar nätgenerering, val av ekvationer och randvillkor kopplat till olika testfall gällande strömningssimuleringar. Specifikt behandlas turbulens modellering, rheologiska modeller och sätt att arbeta med flerfas strömning. Vidare demonstreras sätt att validera simuleringar.


Genomförande

Kursen startar med en teorigenomgång av bland annat Best Practice Guidelines genom studentpresentationer. Studenterna får sedan exemplifiera felkällor genom testfall (numeriska och experimentella) och visa på skillnaden i resultat mellan exempelvis olika reologiska modeller, tubulensmodeller samt metoder för att modellera flerfasströmning. Något valideringsfall ska också presenteras


Examination

Presentationer och inlämningsuppgifter.


Examinator
Staffan Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Best Practice Guidelines och annan lämplig litteratur.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter/presentationer7.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.