KURSPLAN

Processintegration och optimering 7,5 Högskolepoäng

Processintegration and optimisation
Avancerad nivå, F7038T
Version
Kursplan gäller: Höst 2015 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Mats Näsström 2015-02-12

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

För studenter inom energiprogrammet gäller förkunskaperna F7011T och F7012T. För studenter inom maskinprogrammet gäller förkunskaperna F0049T, F7011T och F7012T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avklarad kurs:

1.      Kunskap och förståelse
- ha en grundläggande kunskap om modellering, simulering och analys av energiintensiva industriella processer
- ha en grundläggande kunskap om pinch analys och optimerings tekniker för bättre integrering av material-och energiflöden

2.     Färdighet och förmåga
- kunna göra beräkningar av värme integration på en uppsättning processflöden och tillhörande värmeväxlarnätverk
- kunna bygga en enkel modell av ett energisystem
- kunna genomföra enkla optimeringsalgoritmer

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kunna utvärdera möjligheterna för värme integration mellan termiska strömmar, val av externa värmare och kylare, kopplingen med CHP-system
- vara medvetna om att valet mellan olika optimeringstekniker är strikt relaterad till vilken typ av ansatt problemet.


Kursinnehåll

Teori och  matematisk bakgrund för olika processintegrationsverktyg.
Modellering av enkla energisystem med tex Matlab och Simulink.
Modellering med Pinch analys.
Modellering med matematisk optimering.
Exempel på komplex modellering av energiintensiva processindustrier.

Projektuppgifter.


Genomförande
Föreläsningar, lektioner, datorövningar, projektarbete.

Examination
Skriftlig och muntlig projektredovisning.

Examinator
Andrea Toffolo

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kemp. Pinch Analysis and Process Integration, 2:nd. Ed. 2007, Elsevier. ISBN 10 0 75 0682604

Program manualer, särtryck.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig och muntlig redovisning7.5G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.