Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Processintegration och optimering 7,5 högskolepoäng

Processintegration and optimisation
Avancerad nivå, F7038T
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Energiteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

För studenter inom energiprogrammet gäller förkunskaperna F7011T och F7012T. För studenter inom maskinprogrammet gäller förkunskaperna F0049T, F7011T och F7012T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avklarad kurs:

1.      Kunskap och förståelse

  • kunna planera modellering, simulering och analys av energiintensiva industriella processer
  • kunna använda pinch analys och optimerings tekniker för bättre integrering av material-och energiflöden

2.     Färdighet och förmåga

  • kunna utföra beräkningar av värme integration för en uppsättning processflöden och tillhörande värmeväxlarnätverk
  • kunna skapa en enkel modell av ett energisystem
  • kunna genomföra enkla optimeringsalgoritmer

3.     Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna utvärdera möjligheterna för värme integration mellan termiska strömmar, val av externa värmare och kylare, kopplingen med CHP-system
  • kunna välja mellan olika optimeringstekniker beroende på typ av problem.

Kursinnehåll

Teori och  matematisk bakgrund för olika processintegrationsverktyg. Pinch analys. Modellering av enkla energisystem med tex Matlab och Simulink. Modellering med Pinch analys. Modellering med matematisk optimering. Exempel på komplex modellering av energiintensiva processindustrier. Projektuppgifter.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av lektioner med teorigenomgång och problemlösning. Datorövningar om modellering, simulering och optimering. Projektarbete, både individuellt och i grupp.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig och muntlig projektredovisning med differentierade betyg enligt betygskala G U 3 4 5.

Examinator
Andrea Toffolo

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kemp. Pinch Analysis and Process Integration, 2:nd. Ed. 2007, Elsevier. ISBN 10 0 75 0682604
Diverse material, såsom lektionsanteckningar och programmanualer, i lärplattformen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig och muntlig redovisningG U 3 4 57.50ObligatoriskV13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17