Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Relativitetsteori 7,5 högskolepoäng

Theory of Relativity
Avancerad nivå, F7041T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Fysik
Ämnesgrupp (SCB)
Fysik

Behörighet

M0029M Differentialkalkyl, M0030M Linjär algebra och integralkalkyl, M0031M Linjär algebra och differentialekvationer, M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg eller motsvarande samt F0004T Fysik1, F0005T Fysik2, F0006T Fysik3 eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs har du som student fått en inblick i Einsteins relativitetsteori.
Speciellt områdena allmän relativitet, gravitationsteori och kosmologi.

Kursinnehåll
Bakgrunden till allmän relativitet. Krökt rumtid och generella tensorer. Energi-rörelsemängdstensorn. Einsteins gravitationslag. Schwarzschildlösningen. Experimentella tester. Svarta hål. Kerr-lösningen. Gravitationsvågor. Kosmologi, med det krökta och expanderande universum.

Genomförande
Enbart lektioner.

Examination
Inlämningsuppgifter. Alternativa examinationsformer kan förekomma

Övrigt
Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med F0017T.

Examinator
Johan Hansson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001HemuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14