Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internationell nutida konstmusikakademi 60 högskolepoäng

International Contemporary Music Academy
Avancerad nivå, F7042G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Vår 2021 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande förkunskaper samt två godkända antagningsprov. Kunskaper i engelska rekommenderas. Det första antagningsprovet består av inskickade arbetsprover i form av inspelningar av utvalt material i videoformat som elektroniska filer. Det utvalda materialet presenteras på LTUs hemsida. Sökande med godkända inspelningar kallas till provspelning som utgör det andra antagningsprovet.


Urval

Resultatet av det andra antagningsprovet utgör även grund för rangordning. Godkända sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap och förståelse för rollen som kammarmusiker i nutida musik. Efter kursen förväntas studenten visa på: 

• Fördjupade kunskaper i den nutida kammarmusikrepertoaren och kunskaper att instudera denna, enskilt och i grupp 
• Fördjupade färdigheter i samspel och gemensamt lyssnande 
• Fördjupade färdigheter i det egna framförandet och gestaltandet av nutida musik 
• Fördjupade färdigheter i ”extended techniques”, intonation, rytm, artikulation, mikrotonalitet och andra musikaliska parametrar som är centrala i nutida musik 
• Fördjupad medvetenhet och kunskap om scenisk närvaro   
• Förmåga att samarbeta kreativt med tonsättare och musiker


Kursinnehåll
• Repetitioner och konserter 
• Kammarmusik i olika konstellationer
• Nära samarbete med tonsättare
• Instrumentalundervisning  
• Seminarier 


Genomförande
Kursen genomförs i samarbete med Norrbottensmusiken och kammarensemblen Norrbotten NEO där studenterna handleds av ensemblens musiker. Studenterna i akademien utgör en egen ensemble och kommer även att delta i utvalda produktioner med Norrbotten NEO.

Examination
Examination sker fortlöpande med utgångspunkt i kursens delmoment  - se kursinnehåll. Slutredovisningen examineras av ett kollegium bestående av examinator och de individuella handledarna.


Övrigt
.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Noter, fonogram och annan litteratur meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Repetitioner och konsertproduktioner 1U G#13.00ObligatoriskH19
0002Kammarmusik 1U G#7.50ObligatoriskH19
0003Seminarier 1U G#2.00ObligatoriskH19
0004Samarbetsprojekt med tonsättare 1U G#7.50ObligatoriskH19
0005Repetitioner och konsertproduktioner 2U G#7.50ObligatoriskH19
0006Kammarmusik 2U G#3.00ObligatoriskH19
0007Seminarier 2U G#2.00ObligatoriskH19
0008Samarbetsprojekt med tonsättare 2U G#2.50ObligatoriskH19
0009SlutredovisningU G VG15.00ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-11-19

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-30