KURSPLAN

Internationell orkesterakademi 60 högskolepoäng

International Orchestra Academy
Avancerad nivå, F7043G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-05

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-09-05

Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämne (SCB)
Musik

Behörighet

Konstnärlig kandidatexamen i musik eller motsvarande förkunskaper samt två godkända antagningsprov. Kunskaper i engelska rekommenderas. Det första antagningsprovet består av inskickade arbetsprover i form av inspelningar av utvalt material i videoformat som elektroniska filer. Det utvalda materialet presenteras på LTUs hemsida www.ltu.se/orchestraacademy Sökande med godkända inspelningar kallas till provspelning som utgör det andra antagningsprovet.


Urval

Resultatet av det andra antagningsprovet utgör även grund för rangordning. Godkända sökande placeras i olika urvalsgrupper beroende på instrument.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad kunskap och förståelse för rollen som orkestermusiker. Efter kursen förväntas studenten visa på:  

 • fördjupade kunskaper i den klassiska orkesterrepertoaren och kunskaper att instudera denna, enskilt och i grupp 
 • fördjupade färdigheter i samspel och gemensamt lyssnande 
 • fördjupade färdigheter i det egna framförandet och gestaltandet av klassisk musik 
 • fördjupade färdigheter i intonation, klangfärg, balans, tonbildning, rytm, artikulation och andra musikaliska parametrar som är fundament i symfoniorkesterspel 
 • fördjupad medvetenhet och kunskap om scenisk närvaro   


Kursinnehåll
 •   Repetitioner och konserter 
 •   Stämrepetitioner  
 •   Sektionsrepetitioner  
 •   Kammarmusik  
 •   Instrumentalundervisning  
 •   Seminarier 
 •   Mock auditions  

Genomförande
Kursen genomförs i samarbete med Konserthuset Stockholm/Kungliga filharmonikerna där studenterna handleds av musiker i orkestern och deltar i ordinarie konsertproduktioner.  


Examination
Examination sker fortlöpande med utgångspunkt i kursens delmoment  - se kursinnehåll. Kursen examineras av ett kollegium bestående av examinator och de individuella handledarna.

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Noter tillhandahålls av Konserthuset Stockholm.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Repetitioner och konserter med orkester 1U G#13.50ObligatoriskH19
0002Kammarmusik 1U G#7.50ObligatoriskH19
0003Seminarier 1U G#1.50ObligatoriskH19
0004Mock AuditionU G#7.50ObligatoriskH19
0005Repetitioner och konserter med orkester 2U G#8.50ObligatoriskH19
0006Kammarmusik 2U G#5.00ObligatoriskH19
0007Seminarier 2U G#1.50ObligatoriskH19
0008SlutredovisningU G VG15.00ObligatoriskH19