Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Väg och järnvägsprojektering med datorstöd 7,5 högskolepoäng

Road and Railroad Design with Computers
Grundnivå, G0001B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen skall ge kunskaper om planeringsprocessen och den geometriska utformningen av vägar och järnvägar. Begreppen byggs upp av det regelverk som Vägverket och Banverket använder.

Följande skall du kunna tillämpa/beräkna:
- Geometrisk utformning i plan, profil och sektion för väg/järnvägssträckor
- Vägar och gators geometriska utformning (VGU)

Följande begrepp skall du kunna:
- Planeringsprocessen för väg- och järnvägsbyggande med ingående dokument.

Följande begrepp skall du känna till:
- Manuell beräkning av linjeelement för väg- och järnvägslinjer.

Kursinnehåll
För projektuppgiften används Novapoint som är ett skalprogram utanpå AutoCad Map.

Novapoint Väg Prof är ett verktyg för effektiv framställning av byggplaner för alla typer av vägar, gator och korsningar. Modulen innehåller kompletta funktioner för projektering, beräkning, vägmodell, höjdplanering, korsningskonstruktion, ritningsproduktion och 3D-uppritning.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, studiebesök och en stor projekteringsuppgift som utförs med hjälp av datorprogrammet Novapoint.

Examination
Viss kontinuerlig examination. Några kontrollskrivningar ges under kursens gång. Projekteringsuppgiften betygsätts med godkänd (eller icke godkänd).

Övrigt
Grundläggande kunskaper i AutoCAD är en fördel men inte nödvändigt. Kursen kan efter överenskommelse ges för engelskspråkiga studenter.

Examinator
Jan Laue

Övergångsbestämmelser
Kursen G0001B motsvarar kursen ABG023

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium i Väggeometri. Geometrisk utformning av vägar och gator. Lars Olov Alm 1995.
Kompendium i Vägprojektering. Monica Berntman, Gunnar Lannér 1995.
Div litteratur från vägverket.
Ovanstående litteratur finns tillgänglig via fronter

Vägen - en bok om vägarkitektur, Benny Birgersson, Vägverket, ISBN 91-88250-52-0,
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____1747.aspx

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001KonstruktionsuppgiftU G#6.00ObligatoriskH07
0002ÖvrigtU G#1.50ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11