Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Design,genus och estetik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, G0005A
Internetkurs, självständiga studier med handledning Kursen syftar till kunskap om grundläggande design- och genusteori, samt estetiska begrepp. Studenterna ska ha förvärvat praktisk kunskap om design som utmanar stereotyper av kvinnor och män.

Kursen innehåller momenten:

  • Begreppen genus och jämställdhet: deras historiska bakgrund och hur de används idag inom forskning och utveckling. Valet att gå med strömmen eller ställa allt på ända – båda valen är möjliga och legitima – kursidén är att belysa valsituationen.
  • Begreppet design och dess innebörd, grundläggande designteori. ”Formgivning som normgivning”, hur normer i samhället återspeglas i design. Feminina och maskulina form- och färgspråk i kommersiell och folklig kultur.
  • Design och estetik som uttryck för en människa och hans/hennes värld. Kända designexempel i sitt sammanhang: designers, formgivare och hantverkare och deras verk
  • Övningar som bygger på Karin Widerbergs minnesarbetesmetod, anpassad till design och formspråk.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Udén

Maria Udén, Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023