Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fastighetsförmedling 2, inklusive självständigt arbete

22,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, G0005N
Kursen är en av de avslutande kurserna på fastighetsmäklarprogrammet där studenterna ska tillämpa de kunskaper de har lärt sig i de obligatoriska kurser som föregår denna kurs. Det huvudsakliga målet är att studenten ska kunna genomföra en självständig fastighetsförmedling.

I kursen ska studenterna tillämpa de kunskaper de har lärt sig i de obligatoriska kurser som föregår fastighetsförmedling 2 så att de olika kurserna bildar en syntes. Det huvudsakliga målet är att studenten ska kunna genomföra en självständig fastighetsförmedling. Detta innebär att studenten ska uppnå följande mål efter avklarad kurs:

Kunskap och förståelse:
Efter avklarad kurs ska studenten kunna beskriva och förklara:
•    Fastighetsmarknaden för småhus och bostadsrätter samt marknadens aktörer.
•    Fastighetsförmedlingsprocessen olika faser, från intag till avslut, samt de lagregler som reglerar denna process.
•    Fastighetsmäklarens skyldigheter mot främst köpare och säljare men även andra intressenter.
•    Lagstiftning som reglerar fastighetsmäklaren samt reglerar försäljning av bostäder.
•    Vad som menas med god fastighetsmäklarsed.

Färdighet och förmåga
Efter avklarad kurs ska studenten ha färdighet och förmåga att:
•    Självständigt kunna söka information om fastigheter, fastighetsmarknaden och de lagregler som styr fastighetsförmedling.
•    Självständigt kunna genomföra en fastighetsförmedling på ett juridiskt korrekt sätt – från intag till avslut – av småhus eller bostadsrätter. Detta innebär att studenten ska kunna genomföra intag, upprätta uppdragsavtal, upprätta objektbeskrivning, genomföra boendekostnadskalkyl, annonsera objektet, genomföra visning, genomföra budgivning, upprätta köpekontrakt, genomföra slutuppgörelse samt ansöka om lagfart.
•    Marknadsföra fastighetsmäklarens tjänster och enskilda objekt.
•    Informera köpare och säljare om vad som gäller vid köp och försäljning av fastigheter samt vid fastighetsbildning.
•    Kunna analysera en bostadsrättsförenings ekonomi för att dels kunna värdera bostadsrätten och dels kunna informera köparen om bostadsrättföreningens ekonomiska ställning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
•    Kunna analysera sitt informationsbehov för att lösa uppgifter.
•    Vara lyhörd för både köpares och säljares behov för att kunna anpassa tjänsten efter dessa samt kunna utforma avtal som tar hänsyn till säljare och köpares rättigheter, skyldigheter och önskemål.
•    Reflektera över det ansvar en fastighetsmäklare har i rollen som oberoende förmedlare av fastigheter samt reflektera över vad god fastighetsmäklarsed och marknadsföringssed innebär och därmed kunna bedöma sitt eget agerande från ett etiskt perspektiv.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Helena Brännström, Forskningsingenjör

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492329