Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Innovation, genus och hållbar utveckling

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, G0006A
Internetkurs med självständiga studier. Kursen fokuserar på begreppet ”innovation”, och utmaningar för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genomgående tema är jämställdhetsinsatser för hållbarhet inom innovationsområdet.

Kursen arbetar med den definition av hållbarhet som antogs av FN i Rio 1992, och som säger att hållbarhet innehåller tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, som är ömsesidigt beroende av varandra. Särskild vikt läggs på genusperspektivet, och i ett moment går kursen igenom statistik som förklarar varför kvinnors situation behöver lyftas fram. Jämställdhet som politiskt mål behandlas. Parallellt undersöks begreppet innovation. Innovationer har betydelse för alla tre dimensioner av hållbarhet. Inom detta område finns många stereotyper om kvinnligt och manligt. Samtidigt som kvinnors och mäns delvis olika villkor tas på allvar och redovisas, vill kursen utmana sådana stereotyper. Kursen tar upp begreppet globalisering samt behandlar områdena: teknisk utveckling som väg till framgång och konkurrenskraft, sociala innovationer, kritiska röster och alternativa tolkningar, idéer och sociala rörelser för hållbara innovationer som ”Grön innovation”, ”Greening the supply chain”, riktade insatser för att lyfta fram kvinnors innovationer. Genomgående i kursen lyfts tre nivåer fram för att ge överblick: svensk/nordisk nivå, EU samt, global nivå.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Uden

Maria Uden, Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023