Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Vetenskaplig metod

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, G0006N
Kursen behandlar vetenskapliga tillvägagångssätt och skall fungera som en bas för framtida projektuppgifter och uppsatser. Fokus ligger på att skapa en förståelse för vad som utgör grund för vetenskaplighet samt vilken typ av kunskap som olika tillvägagångssätt ger upphov till.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Ossi Pesämaa

Ossi Pesämaa, Biträdande professor

Organisation: Redovisning och styrning, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-493498
Rum: A276 - Luleå»