Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Vetenskapsteori och etik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, G0007N
Kursen behandlar grundläggande vetenskapsteoretiska och etiska frågeställningar.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2012