Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Genusperspektiv på teknik och ingenjörsvetenskap

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, G0008A
Kursen handlar om hur teknikbegreppet förhåller sig till kvinnligt och manligt i samhället. Framför allt har kursen ett nutidsperspektiv kopplat till det svenska samhället men ger också vissa historiska tillbakablickar och globala utblickar.

Kursen studerar begreppsparet genus och teknik, och ställer frågor om hur teknikbegreppet avgränsas samt hur detta påverkar ingenjörsvetenskapen. Genusforskningen inom teknik och naturvetenskap har ställt frågor om de metoder, mål och arbetsverktyg, som används för teknisk utveckling, och som omsätts i varor, tjänster, infrastruktur, energisystem, med mera. I kursen bekantar vi oss med några av de teman som genusforskare intresserat sig för.  Vi ser också på identitet och den fortfarande vanliga föreställningen att teknisk kompetens hör ihop med en viss typ av manlig identitet. Vi nyanserar bilden av manlighet i tekniska yrken och undersöker tekniska områden som i sina vardagliga sammanhang betraktas som kvinnliga, så som textila tekniker.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Maria Uden

Maria Uden, Professor

Organisation: Design, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-493023