KURSPLAN

Väg- och järnvägsbyggnad 7,5 högskolepoäng

Road and railway engineering
Grundnivå, G0015B
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2015-05-19

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Målet är att du skall få grundläggande kunskaper om uppbyggnad av vägar, gator och järnvägar samt hur de fungerar under sin tekniska livslängd. Begreppen byggs upp kring de svenska reglerna för väg och järnvägsbyggnad.
 

Efter kursen ska studenten kunna :

Beskriva

Väg- och järnvägsinfrastrukturens roll inom samhällsplaneringen

Hur samhället styr och planerar investering och drift- och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur

Geotekniska undersökningsmetoder för väg- och järnvägsbyggnad

Entreprenadformer
 

Redogöra för

Laborativa metoder för obundna och bundna material

Nedbrytningsmekanismer för järnväg

Nedbrytningsmekanismer för väg

Inventeringsmetoder för tillståndsbedömning av vägar och järnvägar

Analytiska och empiriska dimensioneringsmetoder för väg

Drift- och underhållsplanering

Projekteringsprocessen

Förklara

Strukturell uppbyggnad av flexibel och styv överbyggnad

Strukturell uppbyggnad av ballastburna spår

 

Tillämpa

Utvärdera resultat från ballastprovning

På en grundläggande nivå dimensionera vägar enligt DK1 och DK2 och anläggningsvägar

Bestämmelser för arbete på väg

Trafikanalys för dimensionering av vägar

Livscykelkostnadsberäkningar för underhållsåtgärder


Kursinnehåll

Kursen behandlar projektering, byggande samt grundläggande drift- och underhållsaspekter av väg- och järnvägsöverbyggnader. Dimensionering och krav utgår från svensk praxis och europeiska standarder. Kursen behandlar översiktligt geotekniska krav, linjeföring, nödvändiga kringanläggningar och byggprocessen. Fokus i kursen ligger på överbyggnadsdimensionering och materialkrav.


Genomförande

Undervisningen består av lektioner som varvas med övningar samt laborationer och ev. studiebesök. Under kursens gång genomförs inlämningsuppgifter och duggor.


Examination

Slutbetyget baseras på inlämningsuppgifter och muntliga prov.


Examinator
Hans Mattsson

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Agardh, S., Parhamifar, E., 2014. Vägbyggnad. Liber AB, Stockholm. ISBN978-97-47-09346-5

Sundqvist, H. 1999. Byggande, drift och underhåll av järnvägsbanor. Rapport
67. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. ISSN 1103-4289.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001DuggorG U 3 4 53.00ObligatoriskV16
0002Inlämningsuppgifter och datorlaborationerG U 3 4 54.50ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.