KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 1 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Church Music 1
Grundnivå, G0018G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till konstnärlig kandidatutbildning i musik med inriktning kyrkomusik vid LTU/Musikhögskolan i Piteå


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för musiklära som en bärande del av det musikaliska hantverket  
 • uppvisa grundläggande kunskaper i och förståelse för sång och gehör som viktiga delar av en kyrkomusikeridentitet  

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter i att använda rösten i sång såväl som tal
 • uppvisa grundläggande färdigheter i musiklära
 • uppvisa grundläggande förmåga i gehör   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
 • uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande

Kursinnehåll
Kursen innehåller
 • gehörsträning
 • musiklära
 • sång/röstträning

Genomförande
 • undervisning, handledning samt övningar i grupp

Examination
För att bli godkänd i kursen ska studenten
 • kunna redogöra för tillägnad kunskap samt utföra tilldelade uppgifter i enlighet med kursmålen

Examinator
Petter Sundkvist

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur, notmaterial och fonogram meddelas i de olika momentens studiehandledningar vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006Sång- och röstträningU G#3.50ObligatoriskH18
0007Gehör IU G#2.00ObligatoriskH19
0008MusikläraU G#2.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.