Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 3 7,5 högskolepoäng

Musical Craft - Church Music 3
Grundnivå, G0022G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik
Ingår i huvudområde
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Det musikaliska hantverket - Kyrkomusik 2 (G0021G) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa grundläggande kunskap och god förståelse för arrangering/komposition som en bärande i praktisk musikteori
• uppvisa goda kunskaper och god förståelse för analys av musikalisk form som en bärande del i praktisk musikteori
• uppvisa god kunskap och förståelse för sång och gehör som viktiga delar av det musikaliska hantverket

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
• uppvisa grundläggande färdighet och förmåga i arrangering och komposition
• uppvisa god färdighet och förmåga i att sjunga i ”klassisk” stil
• uppvisa grundläggande kunskaper färdigheter och förmåga att analysera musikalisk form
• uppvisa god förmåga i gehör   

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna reflektera över utvecklingen i sitt eget musikaliska hantverk
• uppvisa ett medvetet förhållningssätt till sitt lärande, både enskilt och i grupp


Kursinnehåll

Kursen innehåller

  • undervisning i sång
  • gehörsträning
  • praktisk musikteori  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
  • undervisning, handledning och övningar i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom skriftliga och noterade inlämningsuppgifter (gehör och musikteori) samt genom klingande redovisning (gehör och sång) och noterad tentamen (praktisk musikteori och gehör).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Aaron Sunstein

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Edlund, L. (1964). Modus novus: lärobok i fritonal melodiläsning. Nordiska musikförlaget.
Övrig litteratur bestående av notmaterial, kompendier och fonogram tillhandahålls av undervisande lärare vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0012Gehör IIIU G#1.50ObligatoriskH21
0013Praktisk musikteori IIU G#3.50ObligatoriskH21
0014SångU G#2.50ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11