Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Miljögeoteknik, förorenad mark

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, G7003B
Kursen ger fördjupad kunskap om riskbedömning och hantering av förorenad jord.

Kursens mål är att ge studenterna kunskap om kvartärgeologi, jordmateriallära, markkemi och föroreningars egenskaper. Efter kusen ska stunderna ha förmåga att räkna föroreningsspridning i förorenad mark, bedöma riskklass av förorenad jord och rekommendera lämpliga saneringsmetoder. En gästföreläsning ingår i kursen.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Qi Jia

Qi Jia, Biträdande universitetslektor

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493108
E-post: qi.jia@ltu.se