Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Damm II - dammar och dammsäkerhet

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, G7004B
Kursen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktion av dammar för vattenkraftsändamål samt för gruvdammar.

Kursens mål är att studenterna ska kunna uppbyggnad samt konstruktionsmetoder för vattenkrafts- och gruvdammar. Under kursen behandlas bland annat hydrogeologiska beräkningar, vattenkraftsindustrins normer och analysmetoder, stabilitetsanalyser, observationer från fältmätningar samt faktorer som påverkar dammsäkerheten.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jan Laue

Jan Laue, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Organisation: Geoteknik, Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491288
E-post: jan.laue@ltu.se