KURSPLAN

Grundläggningsteknik 7,5 högskolepoäng

Foundation Engineering
Avancerad nivå, G7006B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-01-11

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Geoteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundkurs i geoteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Att ge studenten kunskap inom områdena geoteknisk utredning och projektering, markförstärkning, spontdimensionering samt yt- och djupgrundläggning. Studenten skall efter kursen kunna genomföra ett grundläggningsprojekt inbegripet val av lämplig typ av markförstärkning och grundläggning samt dess dimensionering.

Kursens nedbrutna mål är:

Du skall kunna:
• Huvuddragen i den geotekniska utredningsprocessen
• Jordtryck mot spont med Rankine’s metod.
• Dimensionera en enkel konsolspont
• Dimensionera en förankrad spont med ”free earth support method”
• Principerna för bestämning av staglängd
• Dimensionera en enkel ankarplatta
• Beräkning av pålar i kohesionsjord och friktionsjord med hänsyn till bärförmåga och sättning.
• Analysera pålgrupper med vertikal och horisontell last enligtförskjutningsmetoden.

Du skall kunna tillämpa:
• Rowe’s momentreduktionsmetod
• Strohman/Ovesens metod för ankarplattor
• Byggregler och geoteknisk klass.
• Teorier för analys och beräkning av bärförmåga och sättninga
• Teorier för analys av bärförmåga och sättningar för pålar.
• Elastisk verkningslinje och pålcentrum.

Du skall förstå:
• Inverkan av väggfriktion
• Spontväggars stabilitet
• Dimensionering vid ytgrundläggning, djupgrundläggning och spontförankringar.
• Isostatiska och semi-isostatiska pålgrupper.

Du skall känna till:
• Olika stödkonstruktioner och sponttyper
• Samverkan byggnad-undergrund.
Olika metoder för förstärkning av undergrunden
• Allmänna tredimensionella pålgrupper.
• Övrig djupgrundläggning såsom pålväggar och kassuner

Kursinnehåll
Geoteknisk utredning och projektering.
Markförstärkning.
Ytgrundläggning.
Djupgrundläggning.
Stödkonstruktioner.
Val av grundläggningsmetod ur teknisk-ekonomisk synpunkt. Samverkan byggnad-undergrund.
Dimensionering vid ytgrundläggning, djupgrundläggning och spontförankringar. Byggregler och geoteknisk klass
Val av grundläggningsmetod ur teknisk-ekonomisk synpunkt.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar med mindre inslag av övningar. I kursen ingår obligatoriska konstruktionsuppgifter som normalt löses i grupper om 2-3 studenter.

Examination
Slutbetyget baseras på konstruktionsuppgifter och individuell muntlig tentamen.

Övrigt
G7006B motsvarar ABG115 och kan ej kombineras i examen.

Examinator
Hans Mattsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G7006B motsvarar kursen abg115

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Magnusson, O.: Geoteknisk utredning och projektering, LTU, Avd. för geoteknik, avdelningsskrift.
Axelsson, K. och Magnusson, O.: Grundläggningsteknik, LTU, Avd. för geoteknik, avdelningsskrift.
Sponter och förankringar, LTU, Avd. för geoteknik, avdelningsskrift.
Material från nätet och utdelat material
Pålgrundläggning
Ytgrundläggningshandboken
Utdelat material eller material som läggs ut på nätet.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Muntlig tentamenU G#4.50ObligatoriskH07
0002KonstruktionsuppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.