Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Gruvdammar och dammsäkerhet 3 Högskolepoäng

Tailing dams and dam safety
Avancerad nivå, G7009B
Version
Kursplan gäller: Vår 2015 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet.Grundläggande kunskaper om dammar och geoteknik


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att:

Ge studenten kompetens som krävs av dammsäkerhetsansvariga enligt GruvRIDAS

Kursinnehåll
En kurs för dig som arbetar med gruvdammar inom gruvindustrin, på konsultföretag, entreprenörer eller hos övervakande myndigheter.

Kursen behandlar frågeställningar knutna till deponering av anrikningssand från gruvindustrin som deponeras i gruvdammar:
 redovisning av utformning av några olika typer av gruvdammar och tillika deponeringsmetoder
 redovisning av grundläggande faktorer som påverkar stabilitet och eventuella skador i dammkropparna
 redovisning av olika metoder för drift, tillsyn, underhåll och återställning av gruvdammar
 redovisning av gällande lagstiftning.

Genomförande
Undervisningen sker i föreläsningsform, med eget arbete och arbete i grupp. Under kursens gång får kursdeltagarna genomföra övnings-, instuderings- och projektuppgifter. Uppgifterna redovisas dels muntligt, dels skriftligt

Examination
Genomförda övnings-, instuderings- och projektuppgifter

Examinator
Sven Knutsson

Övergångsbestämmelser
Kursen G7009B motsvarar kursen ABG133

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3
All litteratur tillhandahålles i Fronter

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgift3.0U G#

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-11-04

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2014-11-04