Hoppa till innehållet
damm_640pix.jpg

Kurs G7009B - Gruvdammar och dammsäkerhet

Publicerad: 6 april 2009

Kursen ges i samarbete med SWEMIN

Kurskod

G7009B

Svensk benämning

Gruvdammar och dammsäkerhet

Poäng

3hp (2p)

Betygsskala (3/4/5, U/G/VG eller U/G

U/G

Ämneskod (SCB)

Väg- och vattenbyggnad (VVA) 

Nivå (A, B, C, D eller X)

D  (nivå M)

Utbildningsnivå (grund, avancerad)

avancerad

Utbildningsområde/prislapp (inkl. procent) t ex SA – Samhällsvetenskaplig 100%:

T 100%

 

bild2.jpg

Kursplan Gruvdammar och dammsäkerhet, 3hp

Kontaktperson: Martin Lindmark
Examinator: Sven Knutsson

Kursen förutsätter förkunskaper:

Kursen vänder sig i första hand till personal verksamma med drift och underhåll av gruvdammar, konsulter och personal på tillståndsgivande myndigheter. Grundläggande kunskaper om dammar och geoteknik är önskvärd.

Syfte/Mål med kursen

 • redovisa utformningen av några olika typer av gruvdammar och tillika deponeringsmetoder
 • redovisa grundläggande faktorer som påverkar stabilitet och eventuella skador i dammkropparna
 • redovisa olika metoder för drift, tillsyn, underhåll och återställning av gruvdammar
 • redovisa gällande lagstiftning.

Kursens innehåll:

En kurs för dig som arbetar med gruvdammar inom gruvindustrin, på konsultföretag, entreprenörer eller hos övervakande myndigheter. Kursen behandlar frågeställningar knutna till deponering av anrikningssand från gruvindustrin som deponeras i gruvdammar.

Följande ämnesområden behandlas i kursen

 • Grundläggning
 • Fyllningsdammar
 • Gruvdammar
 • Juridik
 • Hydrologi
 • Utskovsanordningar
 • Instrumentering
 • Beredskap
 • Riskanalys

Undervisning:
Undervisningen sker i internat 3+3dagar normalt höst/vår eller vår/höst. Undervisningen sker i föreläsningsform, med eget arbete och arbete i grupp. Under kursens gång får kursdeltagarna genomföra övnings-, instuderings- och projektuppgifter. Uppgifterna redovisas dels muntligt, dels skriftligt

Examination:
Genomförda övnings-, instuderings- och projektuppgifter

Litteratur fastställd 2007-06-11

Litteratur: 
Kurs- och föreläsningsmaterial har arbetats fram av personer verksamma vid universitet, konsultföretag och myndigheter, alla med dokumenterad kunskap och erfarenhet av dammsäkerhetsarbete:

Undervisningen stöds därutöver på följande litteratur: ICOLD bulletin 106, APELL for Mining samt GruvRIDAS och delar av RIDAS.

All litteratur tillhandahålles i Fronter

Kurstillfälle:
Nästa kurstillfälle 2014