KURSPLAN

Vägar och järnvägar, fortsättningskurs 7,5 högskolepoäng

Road and Railway Engineering, Advanced Course
Avancerad nivå, G7011B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2014-02-04

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Väg- och vattenbyggnad
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad
Ingår i huvudområde
Väg- och vattenbyggnad, Underhållsteknik

Behörighet

G0003B Geoteknik (eller motsvarande) samt B0002B Konstruktionsteknik (eller motsvarande)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att förbereda studenten att arbeta inom väg- och järnvägssektorn från ett ingenjörsperspektiv.

Specifika kursmål
Efter kursen ska studenten kunna:

Beskriva:
• Samhällets planeringsprocess för vägar och järnvägar
• Vägtransportsystemet
• Järnvägstransportsystemet

Redogöra för:
• Rutinmässigt underhåll
• Generella säkerhetsåtgärder för schakt och fyllnadsåtgärder vid väg- och järnvägsbyggnad
• Väg och järnvägsbyggnadsmaterial
• Tillståndsbedömning av vägar och åtgärder
• Tjäle och tjälrelaterade åtgärder
• Livscykelkostnadsperspektiv

Förklara:
• Strukturella principer för väg- och järnvägsbyggnad
• Teoretisk bakgrund för mekanistisk-empirisk dimensionering
• Dimensionering av järnvägsöverbyggnader
• Dimensionering av flexible och styv överbyggnad
• Utvärdering av FWD, DCP och plattbelastningstest


Tillämpa:
• Spännings-töjningsmodellering vid statisk och dynamisk belastning

• Tjäleffekter på väg och järnvägskonstruktioner

Kursinnehåll
En historisk översikt över väg och järnvägssektorns utveckling.
En översikt över väg- och järnvägssystem och det arbete som är kopplade till olika stadier i infrastrukturens livscykel.
Undergrundens påverkan på överbyggnadens utformning.
Tjälpåverkan och analys på väg- och järnvägskonstruktioner.
Strukturell dimensionering av vägar och järnvägar med fokus på överbyggnaden.
Överbyggnadsmaterial, bla. obundna material, beläggningar, slipers och räl.
Dimensioneringsmetoder för överbyggnadsdimensionering och internationella exempel på spännings-töjningsbaserade metoder.
Drift, underhåll och rehabilitering av vägar och järnvägar.
Väg och järnvägsspecifika fältmätningsmetoder som FWD, DCP och plattbelastningstest.
Nationellt perspektiv på dimensioneringspraxis.
Livscykelkostnadsaspekter på väg- och järnvägsbyggnad.

Genomförande
Kursen består av föreläsningar, inlämningsuppgifter och projektarbete.

Examination
Seminarium

Examinator
Jan Laue

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Brockenbrough, R. L., and Boedecker, K., J., Jr. 2003. Highway Engineering Handbook. McGear-Hill, New York. eISBN-13: 9780071428880

Bonnett, C. F. 2005. Practical Railway Engineering. Imperial College Press. ISBN 9781860946851.

Andersland O. B., and Ladanyi B., 2004. Frozen Ground Engineering. John Wiley and Sons Inc., New Jersey ISBN 0412982013

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Inlämningsuppgift, teoriU G#1.50ObligatoriskH14
0002Inlämningsuppgifter, tillämpningarG U 3 4 56.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.