Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Hälsopromotion - Examensarbete, kandidat

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, H0002H
Studenten ska fördjupa tidigare kunskaper om ämnet hälsopromotion, dess vetenskapliga grund och aktuell forskning inom området genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat examensarbete i ämnet hälsopromotion

I kursen ska studenterna fördjupa tidigare kunskaper om ämnet hälsopromotion, dess vetenskapliga grund och aktuell forskning inom området genom att självständigt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat examensarbete i ämnet hälsopromotion. Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett tillämpat forskningsetiskt synsätt kunna:

  1. Urskilja och motivera ett forskningsproblem i ämnet hälsopromotion
  2. Planera och genomföra en datainsamling utifrån en forskningsetisk och metodologisk värdering
  3. Dokumentera, analysera och tolka insamlade data
  4. Framställa en strukturerad vetenskaplig rapport där de egna resultaten diskuteras i relation till metodologiska aspekter och annan forskning
  5. Försvara sin egen rapport och kritiskt granska en annan rapport

Denna kurs sökes som ett kurspaket med Hälsopromotion: Vetenskaplig teori och metod, 15.0 hp

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anitha Risberg

Anitha Risberg, Universitetslektor

Organisation: LTUMVO, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493849