Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svensk och nordisk historia 7,5 högskolepoäng

Swedish and Nordic history
Grundnivå, H0007N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att de studerande efter genomgången kurs skall uppvisa kunskap om väsentliga historiska sammanhang ur ett svenskt och nordiskt perspektiv.

Kursinnehåll
I Svensk och nordisk historia behandlas vikingatiden, ländernas enande och kristnande samt befolknings- och bebyggelsehistoria. Vidare behandlas bl a framväxten av en statsapparat och ett socialt differentierat samhälle. Här behandlas också formandet av nationalstaten, stormaktstidens samhällsutveckling mot bakgrund av de långvariga krigen samt frihetstiden. Översiktligt studium av den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen fram till vår tid. Följande kommer att bl a behandlas: den gustavianska tiden, skandinavismen, Finlands ställning inom det ryska väldet, den svensk-norska unionen, den demografiska utvecklingen under 1800-talet med tonvikten lagd på den demografiska utvecklingens politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Här behandlas också övergången från stånds- till klassamhälle och folkrörelsernas framväxt liksom den begynnande industrialiseringen. Slutligen behandlas också problem kring det demokratiska genombrottet, minoritetsparlamentarismens tid, framväxten av välfärdsstaten samt utvecklingen efter andra världskriget.

Genomförande
Målet uppnås genom ett studium av politiska, kulturella, ekonomiska och sociala tillstånd och förändringar på föreläsningar och seminarium.

Examination
Studentens färdigheter (huvudsakligen uppställda under ”Kursinnehåll” ovan) examineras genom en hemtentamen (moment 1) samt inlämningsuppgifter (moment 2). För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på tentamen och G på övriga moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Josefin Rönnbäck

Övergångsbestämmelser
Kursen H0007N motsvarar kursen IES380

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 4
Gustafsson, H, (1996), Nordens historia. Studentlitteratur.
Hedenborg, S. och Kvarnström, L.(2009)Det svenska samhället 1720 - 2006: Böndernas och arbetarnas tid. Studentlitteratur.
Lindkvist, T. och Sjöberg, M. (2006)Det svenska samhället 800 - 1720: Klerkernas och adelns tid. Studentlitteratur.
Rydström, J. & Tjeder, D. (2009). Kvinnor, män och alla andra: en svensk genushistoria. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Finns även som elektronisk resurs: Rydström, Jens, 1955-. - Kvinnor, män och alla andra [Elektronisk resurs] : en svensk genushistoria / Jens Rydström och David Tjeder ; [fackgranskning: Maria Sjöberg och Yvonne Svanström].. - 2011

Studieanvisning och Artikelsamling.
Artiklar och annan litteratur kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenU G VG5.00ObligatoriskH15
0003InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd 2007-02-28 att gälla från höstterminen 2007.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-01-11