Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Svensk och nordisk historia

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0007N
Norden bestod för 1000 år sedan av många hövdingadömen i ständiga krig med varandra, till skillnad från dagens moderna stater. Läs om de nordiska ländernas utveckling mot självständighet och välfärd.

I Svensk och nordisk historia behandlas vikingatiden, ländernas enande och kristnande samt befolknings- och bebyggelsehistoria. Vidare behandlas bl a framväxten av en statsapparat och ett socialt differentierat samhälle. Här behandlas också formandet av nationalstaten, stormaktstidens samhällsutveckling mot bakgrund av de långvariga krigen samt frihetstiden. Översiktligt studium av den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen fram till vår tid. Följande kommer att bl a behandlas: den gustavianska tiden, skandinavismen, Finlands ställning inom det ryska väldet, den svensk-norska unionen, den demografiska utvecklingen under 1800-talet med tonvikten lagd på den demografiska utvecklingens politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser. Här behandlas också övergången från stånds- till klassamhälle och folkrörelsernas framväxt liksom den begynnande industrialiseringen. Slutligen behandlas också problem kring det demokratiska genombrottet, minoritetsparlamentarismens tid, framväxten av välfärdsstaten samt utvecklingen efter andra världskriget.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Josefin Rönnbäck

Josefin Rönnbäck, Universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491406