Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Västvärldens moderna ekonomiska historia

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0014N
Kursen behandlar marknadsekonomins, kapitalismens och de globala marknadernas framväxt och funktionssätt från 1800-talets mitt och fram till idag. Kursen lägger sin tonvikt vid västvärlden.

Efter genomgången kurs har den studerande grundläggande kunskaper om de faktorer som skapar långsiktig ekonomisk tillväxt eller stagnation liksom hur olika ekonomiska kriser uppstått. Kursen ger också kunskaper om hur de ekonomiska förloppen präglat samhällsutvecklingen i Sverige, Europa och Nordamerika under de senast dryga 150 åren.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Per-Olof Grönberg

Per-Olof Grönberg, Universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491094