Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Historia A, Kulturmöten i samverkan och konflikt: Världen fram till 1700 7,5 högskolepoäng

History A, Cultures meeting in cooperation and conflict: Global history up to 1700
Grundnivå, H0019N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avslutad kurs kunna identifiera och förklara väsentliga historiska sammanhang ur ett globalt perspektiv, från förhistorisk tid till och med år 1700 ca. För en närmare redogörelse över vad detta innebär, se under ”Kursinnehåll” nedan.


Kursinnehåll
Kursen ger en översikt över den globala historien från förhistorisk tid till och med år 1700 ca. Efter kursen skall de studerande kunna förklara/ge exempel på bl.a.;
• De grundläggande villkoren för civilisationers uppkomst.
• Samhälls- och kulturutvecklingen inom de främreorientaliska och asiatiska högkulturerna.
• De antika kulturerna och det antika kulturarvet.
• Det feodala samhällssystemet och Europas födelse.
• Relationerna kyrka-stat.
• De geografiska upptäckterna och deras betydelse.
• Nationalstaternas och den starka furstemaktens framväxt.

Genomförande
Nätbaserad distansundervisning. Föreläsningar och studiehandledning via nätet. Hemtentamen.

Examination

Studentens färdigheter (huvudsakligen uppställda under ”Kursinnehåll” ovan) examineras genom hemtentamen (moment 1) samt inlämningsuppgift (moment 2).För att få kursen godkänd krävs G på samtliga moment. För betyget Väl Godkänd krävs VG på tentamen och G på övriga moment.


Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration   eduets@ltu.se , under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Josefin Rönnbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
- Hobson, J. M. (2007) Västerlandets österländska ursprung. Studentlitteratur, Lund. (I urval.)
- Sjöberg, Maria & Cassel, Kerstin (red.) (2014). En samtidig världshistoria. (1:a uppl.). Studentlitteratur, Lund. (I urval.).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenU G VG *5.00ObligatoriskH15
0003InlämningsuppgiftU G#2.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14