Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0021N
Den globala historien från 1700-talet har i mycket hög grad präglats av revolution och krig, men även grunden för den globaliserade värld vi lever i idag. Efter denna kurs kan du redogöra för de grundläggande dragen i denna utveckling.

Kursen ger en översikt över den globala historien från 1700-talets revolutioner till 1900-talets världskrig och efterföljande världspolitiska omdaningar. Efter kursen skall de studerande kunna identifiera och förklara bl.a.;

• De fyra revolutionerna: den vetenskapliga, den andliga (upplysningen), den industriella och den amerikanska.
• Nationalismen och dess betydelse för utvecklingen i Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Franska revolutionen och Napoleonkrigen.
• Kolonialväldenas och den moderna imperialismens framväxt.
• De båda världskrigen.
• Mellankrigstiden.
• Det kalla krigets utbrott och utvecklingen fram till vår tid.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Curt Persson

Curt Persson, Biträdande universitetslektor

Organisation: Historia, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle