Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Historia A, Revolutionernas tidevarv: Världen efter 1700 7,5 högskolepoäng

History A, The age of revolutions: Global history after 1700
Grundnivå, H0021N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Historia
Ämnesgrupp (SCB)
Historia
Ingår i huvudområde
Historia

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenterna skall efter avslutad kurs kunna identifiera och förklara väsentliga historiska sammanhang ur ett globalt perspektiv, från 1700-talets revolutioner till 1900-talets världskrig och efterföljande världspolitiska omdaningar. För en närmare redogörelse över vad detta innebär, se under ”Kursinnehåll” nedan.


Kursinnehåll

Kursen ger en översikt över den globala historien från 1700-talets revolutioner till 1900-talets världskrig och efterföljande världspolitiska omdaningar. Efter kursen skall de studerande kunna identifiera och förklara bl.a.;
• De fyra revolutionerna: den vetenskapliga, den andliga (upplysningen), den industriella och den amerikanska.
• Nationalismen och dess betydelse för utvecklingen i Europa, Asien, Afrika och Amerika.
• Franska revolutionen och Napoleonkrigen.
• Kolonialväldenas och den moderna imperialismens framväxt.
• De båda världskrigen.
• Mellankrigstiden.
• Det kalla krigets utbrott och utvecklingen fram till vår tid.

 


Genomförande
Nätbaserad distansundervisning. Föreläsningar och studiehandledning via nätet. Examineras med hemtentamen.

Examination
Studentens färdigheter (huvudsakligen uppställda under ”Kursinnehåll” ovan) examineras genom hemtentamen, på vilken betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd ges.

Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration   eduets@ltu.se , under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.


Examinator
Josefin Rönnbäck

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Hobson, J. M. (2007) Västerlandets österländska ursprung. Studentlitteratur, Lund.
Sjöberg, Maria & Cassel, Kerstin (red.), En samtidig världshistoria, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014
Studieanvisning och Artikelsamling (Frontermaterial).
Ytterligare litteratur kan tillkomma.
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002HemtentamenU G VG *7.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14