Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Utbildningens historia, organisation, villkor, demokratins grunder

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, H0028N
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2012